Eco Sud S.A

EcoSud este un important furnizor de soluții integrate de mediu, destinate depozitării și eliminării deșeurilor menajere solide și asimilabile, atât urbane, cât și industriale.

Misiunea noastră este să creăm parteneriate cu clienții și comunitățile în care ne desfășurăm activitatea, pentru a gestiona și reduce cantitatea de deșeuri, de la colectare până la depozitare, ocazie cu care încercam să recuperăm resurse valoroase și necesare vieții.

Ne-am propus să promovăm o viață de calitate. Oamenii de știință o definesc ca fiind echilibrul între aer, apă și ceilalți factori de mediu, o armonie necesară, care apropie omul de natură, de fericire și de starea de bine.

Prin investiții în domeniul ambiental, în protejarea pânzei de apă freatică, în protejarea aerului și a naturii, prin realizarea riguroasă a componentelor de infrastructură din cadrul depozitelor de deșeuri gestionate la nivel național, Eco Sud garantează atragerea și menținerea armoniei în viețile noastre și o pornire cu dreptul în călătoria noastră către echilibru.

Eco Sud deține Licența Clasa I pentru activitatea de administrare a depozitelor de deșeuri și a instalațiilor de eliminare a deșeurilor municipale si a deșeurilor similare, eliberată de Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice și este certificată de către TUV Rheinland InterCert Kft Germania pentru Sistemul de Management al Calității Mediului, Sănătății si Securității Ocupaționale, prin:
SR ISO 9001– pentru implementarea Sistemului de Management al Calității
ISO 14001 – pentru implementarea Sistemului de Management de Mediu
SR OHSAS 1800 – pentru implementarea Sistemului de Sănătate și Securitate Ocupațională.

 ISO 9001

 ISO 14001

   ISO 18001


Depozite administrate

  • Depozitul Ecologic Vidra Bucuresti

  • Depozitul Ecologic Mofleni Craiova

  • Depozitul Central Mavrodin Teleorman