Eco Sud S.A

Investițiile realizate până acum în cadrul celor două depozite ecologice reprezintă soluții moderne prin concepție, fiind bazate pe tehnologii de avangardă în problema depozitării și eliminării deșeurilor, în condiții de protecție a factorilor de mediu și sănătății oamenilor.

În următorii ani, Eco Sud va oferi un serviciu de management integrat al deșeurilor prin dezvoltarea proiectelor sale de reciclare și valorificare energetică a deșeurilor.

Investițiile majore din ultimii 3 ani sunt:

- construcții de celule noi - 1,4 milioane euro
- utilaje - dumpere Volvo, compactoare Bomag, autobasculante Volvo - 1,3 milioane euro
- lucrări de închidere a celulelor care au atins capacitatea finală de depozitare, în vederea utilizării biogazului format și a valorificării ulterioare a acestuia - 850.000 euro

Media cifrei de afaceri pe ultimii 3 ani a fost de 7,5 milioane euro, iar media profitului pe ultimii trei ani de 500.000 euro.


Depozite administrate

  • Depozitul Ecologic Vidra Bucuresti

  • Depozitul Ecologic Mofleni Craiova

  • Depozitul Central Mavrodin Teleorman