Eco Sud S.A

Începând cu anul 2001, Eco Sud este un important furnizor de servicii în domeniul deșeurilor nepericuloase solide urbane și industriale asimilabile, ce întrunește toate criteriile de acceptare stabilite prin autorizațiile integrate de mediu pe care le deține.

Compania deservește toate sectoarele capitalei și localitățile limitrofe prin Depozitul Vidra, Municipiul Craiova și întreg județul Dolj prin Depozitul Mofleni - Craiova, județul Teleorman, prin Depozitul Central Mavrodin pentru sortarea, compostarea, tratarea și depozitarea deșeurilor municipale solide, precum și întreg județul Giurgiu prin Centrul de management integrat al deșeurilor Frățești.

Suntem bucuroși că avem o companie a cărei misiune este clară: să protejeze și să conserve mediul înconjurător, asigurându-ne în acest fel că ne facem datoria de a păstra o lume cât mai nepoluată și mai sănătoasă. În plus, viziunea noastră este de a oferi soluții integrate de mediu, precum și servicii profesioniste în domeniul deșeurilor solide care să depășească așteptările clienților noștri.

Ne propunem să asigurăm locuri de muncă demne, sigure și ofertante pentru angajații noștri și să continuăm să dezvoltăm o companie dedicată excelenței, responsabilității față de mediul înconjurător și comportamentului etic.

Din profilul companiei noastre nu trebuie să lipsească faptul că EcoSud se angajează să minimizeze impactul asupra mediului înconjurător, prin toate operațiunile și serviciile pe care le furnizează. Abordarea noastră combină angajamentul față de calitatea serviciilor, progresul tehnologic și grija față de mediu.


Depozite administrate

  • Depozitul Ecologic Vidra Bucuresti

  • Depozitul Ecologic Mofleni Craiova

  • Depozitul Central Mavrodin Teleorman