Depozitul Ecologic Regional de Deșeuri Solide Urbane și Industriale Asimilabile Mofleni, Craiova

A fost inaugurat în anul 2005, ca urmare a contractului de asociere cu Consiliul Local al Municipiului Craiova. Existența Depozitului Ecologic Mofleni are un impact general pozitiv asupra locuitorilor din municipiul Craiova, prin asumarea utilizării celor mai performante tehnologii în scopul dezvoltării durabile, ceea ce conduce la creșterea confortului și a calității vieții cetățenilor.

Fluxul mediu de deșeuri la Depozitul Mofleni se ridică la 400 de tone zilnic, în condițiile în care depozitul deservește întreg Municipiul Craiova, precum și alte 32 de localități din Județul Dolj, adică aproximativ 420,000 locuitori. Fiind proiectat pentru a asigura depozitarea a cca. 6.000.000 m³ deşeuri, se estimează că depozitul va funcționa timp de 39 de ani.

Citește mai departe...

Depozitul Central de la Mavrodin, pentru Sortarea, Compostarea, Tratarea și Depozitarea Deșeurilor Municipale Solide din Județul Teleorman

Depozitul Central de la Mavrodin, deschis în anul 2013, este amplasat pe teritoriul administrativ al comunei Mavrodin, la cca. 20 km de municipiul Alexandria, deservind întreaga zonă a județului Teleroman.

Componentele depozitului sunt: depozitul ecologic propriu-zis, stația de compostare și o stație de sortare, împărțite pe două zone:
• Zona de depozitare este compusă din patru celule destinate eliminării deșeurilor și are o suprafață aproximativă de 19,6 hectare;
• Zona de servicii, reprezentând stația de sortare și stația de compostare, rețele, cai de transport, platformă auto, care se întinde pe 8,4 hectare.

Citește mai departe...

Depozitul Ecologic de Deșeuri Solide Urbane și Industriale Asimilabile Vidra, București

Depozitul Ecologic este situat în comuna Vidra, Județul Ilfov. Acesta funcționează conform normelor Comunității Europene și a legislației române în vigoare și tratează o parte din deșeurile provenite din Municipiul București.

Cifre
• Zona de depozitare, destinată stocării deșeurilor, are o suprafață aproximativă de 38,7 hectare, compartimentată în celule de cca. 4,2 hectare fiecare
• Zona de servicii, destinată serviciilor logistice, activităților de gestionare și de transfer al deșeurilor, se întinde pe 3,3 hectare
• Capacitate de depozitare: 11,5 milioane metri cubi

Citește mai departe...

Centrul de Management Integrat al Deșeurilor Frățești (CMID Frățesti), Giurgiu

Localizare
Centrul de Management Integrat al Deșeurilor Frățesti (CMID Frățesti) este amplasat pe teritoriul administrativ al comunei Frățesti, la cca. 14 km nord de municipiul Giurgiu, la cca. 4,4 km de localitatea Frățesti, în vecinătatea estică a DN 5B Giurgiu - Ghimpați. Centrul de Management Integrat al Deseurilor (CMID) Frățesti include: depozit ecologic, stație de compostare, stație de sortare și deservește populația întregului județ Giurgiu, adică 289.000 locuitori, din care 88.646 în zonele urbane și 200.354 în zonele rurale.

Citește mai departe...