Depozitul Central de la Mavrodin, pentru Sortarea, Compostarea, Tratarea și Depozitarea Deșeurilor Municipale Solide din Județul Teleorman

Depozitul Central de la Mavrodin, deschis în anul 2013, este amplasat pe teritoriul administrativ al comunei Mavrodin, la cca. 20 km de municipiul Alexandria, deservind întreaga zonă a județului Teleroman.

Componentele depozitului sunt: depozitul ecologic propriu-zis, stația de compostare și o stație de sortare, împărțite pe două zone:
• Zona de depozitare este compusă din patru celule destinate eliminării deșeurilor și are o suprafață aproximativă de 19,6 hectare;
• Zona de servicii, reprezentând stația de sortare și stația de compostare, rețele, cai de transport, platformă auto, care se întinde pe 8,4 hectare.

Stația de sortare este amplasată în incinta unei zone acoperite cu suprafață de aproximativ 1550 mp și cuprinde o zonă de recepție, benzi transportoare, separator magnetic, o zonă de sortare manuală a deșeurilor selectate la sursă, bandă transportoare a deșeurilor sortate manual și o presă de balotat. Stația de sortare are o capacitate de 7500 t/an de deșeuri reciclabile.

Stația de compostare, formată din zona de mărunțire mecanică a deșeurilor, zona de compostare intensivă și zona de post-compostare sau maturare, este proiectată să proceseze 5000 t/an deșeuri verzi și biodegradabile, colectate din zonele rurale și urbane.

Timp de funcționare: minim 30 ani;
Deschis în anul 2013.