Depozitul Ecologic de Deșeuri Solide Urbane și Industriale Asimilabile Vidra, București

Depozitul Ecologic este situat în comuna Vidra, Județul Ilfov. Acesta funcționează conform normelor Comunității Europene și a legislației române în vigoare și tratează o parte din deșeurile provenite din Municipiul București.

Cifre
• Zona de depozitare, destinată stocării deșeurilor, are o suprafață aproximativă de 38,7 hectare, compartimentată în celule de cca. 4,2 hectare fiecare
• Zona de servicii, destinată serviciilor logistice, activităților de gestionare și de transfer al deșeurilor, se întinde pe 3,3 hectare
• Capacitate de depozitare: 11,5 milioane metri cubi

• Flux zilnic deșeuri: aprox. 1100 tone
• Timp de funcționare: 25-30 ani, până la epuizarea capacității de depozitare aprobată
• Înălțime maximă corp depozit: 40 metri
• Cantitate deșeuri: 360.000 tone / an - producția anului trecut
• Frecvență de sosire la depozit: 1 auto-gunoieră / 6-7 minute

Depozitul ecologic deservește gospodării din toate sectoarele capitalei și din județul Ilfov, aprox. 1.200.000 locuitori.

Depozitul Ecologic Vidra
• este licențiat Clasa I prin Ordin emis de Autoritatea Natională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice
• deține Autorizație Integrată de Mediu
• deține Autorizație de Gospodărire a Apelor
• este certificat pentru Sistemul de Management de Calitate, Mediu, Sănătate și Securitate Ocupațională, de către organismul de certificare TUV Rheinland InterCert.

Beneficiile oferite de conceptul unic de "platformă de transfer deșeuri" se transpun în servicii de calitate, prin care venim în întâmpinarea nevoilor partenerilor nostri, societățile de colectare a deșeurilor. Timpul scurt petrecut în incinta Depozitului Ecologic Vidra crește exponențial posibilitatea efectuării unui număr mai mare de transporturi zilnice de către o autogunoieră.

Monitorizarea activității depozitului se face prin:
• Sistem electronic de cântărire - monitorizarea cantității de deșeuri, a provenienței și naturii acestora; identificarea operatorului de salubritate; 
• Sistem de supraveghere video a punctelor cheie din cadrul Depozitului; 
• Stație de epurare levigat - monitorizarea și controlul cantității si calității levigatului; 
• Foraje de observație - măsoara calitatea apei freatice, amonte și aval de depozit.