Eco Sud S.A

Dezvoltare durabilă

Prin dezvoltarea durabilă, Eco Sud acoperă nevoile curente fără a sacrifica nevoile generațiilor viitoare. Practicile sustenabile cer evaluarea permanentă a felului în care deciziile de astăzi vor afecta societatea, mediul și economia viitorului. Eco Sud contribuie la o lume mai bună prin promovarea tehnologiilor de reducere a deșeurilor, crearea de servicii de eliminare a deșeurilor mai sigure și eficiente, împărtășirea cunoștintelor acumulate cu clienții și colaboratorii noștri.

• Sistem de colectare a biogazului

La atingerea cotei finale de depozitare, celulele sunt închise și prevăzute cu cun sistem de captare a biogazului. Acțiunea de degazare a celulelor de depozitare are drept scop prevenirea emisiilor de biogaz în atmosferă, care pot avea consecințe negative asupra mediului.

În cadrul Depozitului Ecologic Vidra se va realiza o instalație de captare și valorificare energetică a biogazului. Instalația va produce energie electrică din arderea biogazului generat de depozitul de deșeuri menajere. Biogazul va fi colectat, tratat și după aceea transportat la turbinele pe gaze ale căror generatoare vor produce energie electrică care va fi evacuată în rețeaua zonală de distribuție.

Realizarea acestei centrale comportă două faze:

Faza I: este prevăzută instalarea a două seturi de câte patru microturbine fiecare; fiecare generator aferent acestor microturbine va produce cca 300 kW la tensiunea de 400V, asigurând o producție totală netă de 2 MW

Faza II: este prevăzută realizarea a încă trei generatoare antrenate de turbine pe gaze, fiecare putând produce 4500kV, la tensiunea de 6,3 kV.

După realizarea acestor faze, puterea totală netă a centralei ce urmează să fie evacuată în rețeaua Sen este de 14 MW. 

• Sistem de epurare levigat

În scopul proiectării corecte a sistemelor de tratare a levigatului este necesară cunoașterea unor parametri de bază cum ar fi: tipul de deșeuri, cantitatea și compoziția levigatului, volumul zilnic de efluent precum și a parametrilor finali, valorile maxime admise de legislația în vigoare. Cantitatea de levigat este influențată de cantitatea de precipitații căzute în zona respectiva. Din punct de vedere calitativ, conținutul în substanțe poluante al levigatului depinde de natura deșeurilor și variază în timp, în corelație cu evoluția proceselor de fermentare anaerobă și aerobă a deșeurilor.

Având în vedere aceste considerente, compania EcoSud, bazându-se pe experiența acumulată în gestionarea depozitelor ecologice, a ales o instalație de epurare a levigatului de ultimă generație, care funcționează pe principiul osmozei inverse în două trepte.

De remarcat este faptul că după epurare, concentrația de poluanți prezintă valori comparabile cu cele de potabilitate. Folosirea instalațiilor de osmoză inversă în două trepte oferă operatorului avantaje semnificative față de alte metode, luând în considerare siguranța operării, lucru confirmat de peste 2,000 de astfel de instalații din întreaga lume.

Compania noastră deține mai multe instalații de epurare a levigatului, una la Depozitul Mofleni, una la Depozitul Mavrodin și trei la Depozitul Vidra. Stațiile au debite optime de alimentare cu levigat, care variază între 5mc/h și 8 mc/h în funcție de necesitățile fiecărui depozit.

Instalațiile au presiuni de operare cuprinse între 30-65 bari și sunt compuse din părți modulare ale etapei de epurare (osmoza inversă) legate în serie, amplasate într-un container metalic cu dimensiuni standard ISO, compuse din: treapta prefiltrare (filtru cu nisip și filtru cartuș) si dozare acid; treapta de epurare levigat; treapta de permeat.

Instalațiile de epurare asigură o funcționare durabilă, 24h/zi. Evacuarea levigatului din celula de depozitare se face prin pompare în bazine de colectare și decantare, dispuse în serie, fiind prevăzute cu un sistem de acoperire. Din bazinele de stocare, levigatul este condus la stația de epurare.

Când cele două depozite se vor închide, amplasamentul va fi supus unui proces de bonificație având drept scop recuperarea mediului înconjurător, care va determina înapoierea terenului către teritoriul public.