Presă


Noul sistem integrat de gestionare a deșeurilor, realizat prin acest proiect, include depozitul ecologic de deșeuri, o stație de sortare, o stație de compostare și un sistem de colectare selectivă. Etapa finală în traseul deșeurilor presupune transportarea și depozitarea deșeurilor menajere care nu pot fi reciclate în noul depozit, depozit care beneficiază de un sistem avansat de etanșare, drumuri tehnologice, clădiri administrative, un cântar pod basculă, o stație de tratare a levigatului și o stație destinată arderii gazului rezultat din deșeuri.

Astfel se definitivează parcursul deșeurilor menajere, pentru ca Județul Teleorman să fie mai curat, mai puțin poluat și nu în ultimul rând, mai civilizat. Prin urmare, compania Eco Sud se extinde în extremitatea sudică a țării, incluzând de astăzi în gestionarea sa Depozitul Central de la Mavrodin, a cărui administrare este rezultatul definitiv al procedurii de achiziție publică demarată în 2010 de Consiliul Județean Teleorman și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Teleorman. În calitate de operator al depozitului, compania Eco Sud va asigura acoperirea totală a activității de depozitare și eliminare a deșeurilor la nivelul întregii regiuni, oferind servicii de depozitare, tratare și eliminare a deșeurilor menajere, dar și servicii de compostare și reciclare.

Adăugând în gestiunea sa acest depozit zonal, compania Eco Sud își consolidează poziția de companie dedicată promovării unui sistem durabil de gestionare a deșeurilor, excelenței în servicii și responsabilității față de mediul înconjurător.

"Desemnarea companiei Eco Sud drept operator al Depozitului Central de la Mavrodin marchează cei 12 ani de experiență ai companiei în furnizarea de servicii profesioniste în activitatea de gestionare a deșeurilor. Ne vom mobiliza, vom face investiții imediate, în primele 2 săptămâni, de peste 1 milion de euro, pentru a pune pe deplin în acțiune acest depozit într-un timp cât mai scurt și pentru ca rezultatele să fie cât mai evidente."

Despre Eco Sud:
Începând cu anul 2001, compania Eco Sud este un important furnizor de servicii în domeniul deșeurilor nepericuloase solide urbane și industriale asimilabile, ce întrunește toate criteriile de acceptare stabilite prin autorizațiile integrate de mediu pe care le deține. Eco Sud este considerată o companie de prim rang în Europa de Est, datorită celui mai mare depozit deținut, Vidra - pentru Municipiul București și Județul Ilfov, cu o suprafață totală de 45 de hectare, având cantități de peste 2000 de tone de deșeuri tratate zilnic și o frecvență de peste 400 de autogunoiere pe zi. Succesul companiei Eco Sud se datorează unei echipe tinere și entuziaste care s-a specializat în domeniul deșeurilor atât în țară cât și în străinătate, în conformitate cu directivele de mediu ale Uniunii Europene, al cărei coordonator tehnic actual este Stefano Veggi, un reputat specialist la nivel european, profesor în ingineria mediului la Facultatea din Siena, Italia, printre realizările sale numărându-se proiectarea a numeroase depozite de deșeuri din Europa și America de Sud. Asumându-și integral angajamentul pentru calitatea serviciilor, prin investiții directe în îmbunătățirea procesului tehnologic al celor 2 depozite ecologice coordonate (Vidra – pentru Județul Ilfov și Municipiul Bucuresti și Mofleni – pentru Județul Dolj și Municipiul Craiova), Eco Sud a integrat profesionalismul, inovația și grija fată de mediu în politica sa de management. Prin includerea Depozitului Central de la Mavrodin în administrarea sa, partenerilor de tradiție ai companiei – Primăria Municipiului Bucuresti, Primăria Municipiului Craiova și Consiliul Județean Dolj, li se adaugă începând de astăzi, Consiliul Județean Teleorman, ca principal partener pentru o gestiune eficientă și profesionistă a deșeurilor.