ECO SUD SA, avand sediul in Bucuresti, sector 1, str. Ankara nr. 3, anunta organizarea dezbaterii publice privind solicitarea de revizuire a autorizatiei integrate de mediu, pentru reglementarea desfasurarii urmatoarelor activitati: Colectarea deseurilor nepericuloase (cod CAEN 3811), Tratarea si eliminarea deseurilor nepericuloase (cod CAEN – 3821) Comert cu ridicata al deşeurilor si resturilor (cod CAEN 4677), Recuperarea materialelor reciclabile sortate (cod CAEN 3832), ce se incadreaza in anexa nr. 1, la Legea nr. 278/2013, la punctul 5.3 lit b) Valorificarea sau o combinatie de valorificare si eliminare a deseurilor nepericuloase cu o capacitate mai mare de 75 de tone pe zi, implicand, cu exceptia activitatilor care intra sub incidenta prevederilor anexei nr. 1 la HG nr. 188/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, una sau mai multe din următoarele activităţi: i) tratarea biologica, si la punctul 5.4. la Legea nr. 278/2013,  “Depozitele de deseuri, astfel cum sunt definite la lit. b) din anexa nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea deseurilor, cu modificarile şi completarile ulterioare, care primesc peste 10 tone de deseuri pe zi sau cu o capacitate totala de peste 25.000 de tone, cu exceptia depozitelor pentru deseuri inerte”.

Solicitarea de revizuire/actualizare a Autorizatiei integrate de mediu se refera la reglementarea instalatiilor de tratare mecanica si biostabilizare/biouscare/compostare, Comuna Vidra, Sat Sintesti, Judetul Ilfov.

Locul desfasurarii: Primaria Vidra (sediul nou), comuna Vidra, sat Vidra, str. Principala nr. 106, judetul Ilfov

Data desfasurarii: 17.01.2024, orele 16.30.

Obtinerea de informatii suplimentare, depunerea de sugestii si propuneri se pot efectua in zilele lucratoare, intre orele 8.00 – 16.30, pana la data de 17.01.2024 la sediul A.P.M llfov, Aleea Lacul Morii, nr.1, sector 6, Bucuresti, tel: 0749598865; 021.430.14.02 sau la adresa: office@apmif.anpm.ro