Anunt 28.01.2022

ECO SUD S.A., titular al proiectului “Construirea celulelor nr. 8,9 si 10 ca urmare a emiterii in regim de urgenta a A.C. nr. 721/2021”, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Dolj in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Construirea celulelor nr. 8,9 si 10 ca urmare a emiterii in regim de urgenta a A.C. nr. 721/2021” propus a fi amplasat in str. Banu Stepan nr. 106 localitatea Mofleni, Craiova, judetul Dolj.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate pe site-ul APM Dolj la urmatoarea adresa de internet www.apmdolj.anpm.ro .

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a APM Dolj.