Anunt public privind decizia etapei de incadrare

JUDETUL NEAMT, titular  proiect, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agenţia pentru Protecţia Mediului Neamţ in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului în categoria activităţilor cu impact potenţial semnificativ pentru care nu este necesară evaluarea impactului asupra mediului pentru proiectul: „Executie foraje monitorizare apa freatica la Depozitul judetean de deseuri nepericuloase Girov- constructie definitiva”, propus a fi amplasat in judeţul Neamţ, comuna Girov, sat Girov.

 Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agenţia pentru Protecţia Mediului Neamţ in zilele de luni- vineri, între orele 8.00- 16.00, precum şi la următoarea adresă de internet htpp://apmnt.anpm.ro.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii prezentului anunt.