Eco Sud S.A

Responsabilitate socială

Suntem o companie responsabilă din punct de vedere social și dovedim aceasta, nu numai prin furnizarea unor servicii de calitate, ci și prin numeroasele proiecte dedicate comunităților în care activăm, răspunzând prompt la nevoile acestora.

Implicarea în proiecte de responsabilitate socială, cu profesionalism și dedicație, lupta pentru protejarea mediului înconjurător și încercarea de a recupera resursele necesare vieții constituie motivațiile noastre de a contribui la evoluția societății.

Plecând de la premisa că este datoria noastră să ne implicăm activ în proiecte și acțiuni care sprijină creșterea standardului de viață comunitar, aplicăm principiul parteneriatului social, încă din 2001, și participăm la acțiuni menite să sprijine și să impulsioneze dezvoltarea unei societăți educate și a unui mediu sănătos.

• 2016 (septembrie) Eco Sud, prin Depozitul Ecologic Mofleni, și-a deschis porțile pe 24 și 25 septembrie, în Campania de Curățenie Națională organizată de Let's Do It Romania - Dolj, asigurând depozitarea gratuită a peste 80 de tone de deșeuri menajere aruncate necorespunzător în ecosistemele naturale, deșeuri care au fost strânse de pe aria județului Dolj. Eco Sud nu a fost la prima implicare de acest gen, aflându-se la a patra colaborare cu Let's Do It Romania. Eco Sud laudă și susține constant inițiativele publice de protejare a mediului înconjurător, venind deseori în întâmpinarea nevoilor societății civile care ia atitudine.

• 2013 Depozitul Ecologic Mavrodin a depozitat gratuit deșeuri, timp de șase luni, în vederea aplicării prevenirii, valorificării și eliminării sigure a deșeurilor. Proiectul a vizat deșeurile compostabile (de origine vegetală, de grădinărit, din parcuri, deșeuri organice de la restaurante și spații comerciale) și deșeuri de echipamente electronice și electrice (electrocasnice mari, echipamente IT și de comunicații, electronice de consum).

• 2013 Eco Sud a deschis un nou capitol ecologic în județul Teleorman. Proiectul "Sistem integrat de management al deșeurilor la nivelul Județului Teleorman", inițiat de Consiliul Județean Teleorman și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Teleorman și finanțat de Uniunea Europeană a fost finalizat, prin semnarea contractului de delegare prin concesionare a serviciilor privind Administrarea Depozitului Central de la Mavrodin, de către societatea Eco Sud. Proiectul a fost realizat cu o valoare totală de 21,5 milioane de euro și include o stație de sortare, o stație de compostare și un sistem de colectare selectivă.

• 2012 (februarie) Eco Sud a demarat o campanie de ajutorare a persoanelor blocate de nămeți, izolate și fără posibilități de aprovizionare în județul Ilfov, prin sprijinul oferit în degajarea accesului în Comunele Vidra și Jilava. Eco Sud și-a oferit sprijinul comunităților din vecinătatea depozitului ecologic Vidra, prin mobilizarea utilajelor proprii, încărcătoare frontale și buldo-excavatoare, în scopul deszăpezirii străzilor principale ale Comunei Vidra, dar și a gospodăriilor cetățenilor care au avut nevoie de ajutor. De asemenea, compania a raspuns prompt solicitării oficialilor Primăriei Jilava și a donat motorină, pentru ca primăria să o folosească pentru utilajele de deszăpezire comunale.

• 2012 (martie) Eco Sud a participat pentru a treia oară, la campania Eco Atitudine, de educație ecologică și mediu, care a angrenat 85 000 de elevi din București și din alte șapte județe. În cadrul campaniei, Eco Sud a primit și diploma de excelență.

• 2012 Eco Sud s-a aflat la linia de start pentru cea mai amplă campanie de curățenie națională, organizată de Let's Do IT Romania. Peste 210 tone de deșeuri aruncate necorespunzător în zonele extravilane au fost aduse la cele două depozite administrate de Eco Sud (Depozitul ecologic Vidra, Ilfov și Depozitul ecologic Mofleni, Craiova) în urma acțiunii de voluntariat.

• 2011 Eco Sud a participat la proiectul "Pentru o Românie Curată!", din dorinta de implicare activă în proiecte și acțiuni care sprijină și impulsionează dezvoltarea unei societăți educate și a unui mediu sănătos. Eco Sud a susținut proiectul prin depozitarea gratuită a deșeurilor colectate în urma acțiunii din 14 mai 2011, la Depozitul Ecologic de la Vidra.

• 2011 Eco Sud a participat, în calitate de partener, la proiectul "EcoAtitudine = Responsabilitate, Informație, Acțiune", proiect care presupunea lansarea unui nou concept, "Ora de Ecologie", dedicat elevilor bucureșteni și din municipiul Ilfov care învățau în clasele I-VIII.

• 2009 - 2010 Proiect de sponsorizare într-o instituție de învățământ din Județul Ilfov - Școala nr. 3 din Sintești. Prin modernizarea sălii de clasă și achiziția de jocuri pedagogice, am încercat să construim condiții mai bune pentru copii și să stimulăm dezvoltarea procesului educațional. Atenția sporită pe care am acordat-o acestei cauze sociale se datorează dorinței de a construi o relație pe termen lung între Eco Sud și comunitate, care să fie caracterizată prin implicare, dialog și comportament etic. În plus, credem cu tărie că educația timpurie este esențială în formarea comportamentului viitorului cetățean responsabil.