Anunt 13.12.2021

APM Bacau anunta publicul interesat asupra luarii deciziei de emitere a autorizatiei integrate de mediu pentru SC ECO SUD SA cu sediul in strada Ankara nr. 3, sector 1, Bucuresti, titulara a activitatii prevazuta in anexa nr. 1 a Legii 278/2013 privind emisiile industriale 5.4 “Depozitele de deseuri, astfel cum sunt definite la lit. b) din anexa nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea deseurilor, cu modificarile şi completarile ulterioare, care primesc peste 10 tone de deseuri pe zi sau cu o capacitate totala de peste 25.000 de tone, cu exceptia depozitelor pentru deseuri inerte”, din localitatea Bacau, str. Chimiei nr.20, judetul Bacau.

Proiectul autorizatiei integrate de mediu, decizia si informatiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul APM Bacău, strada Oituz, nr.23, în zilele de luni – joi, între orele 8,00-16,30 si vineri intre orele 8,00 – 14,00, precum si la urmatoarea adresa de internet: http://apmbc.anpm.ro, reglementari, autorizatia integrata de mediu.

Publicul interesat poate transmite in scris propuneri/comentarii/observatii la sediul APM Bacau, str. Oituz, nr.23, tel. 0234 512750, fax. 0234 571056, in termen de 30 zile de la publicarea prezentului anunt, pana la data de 12.01.2022.