Eco Sud SA anunta publicul interesat asupra depunerii Raportului privind Impactul asupra Mediului pentru proiectul “Construirea celulelor 7, 8, 9 si 10 cu SC total = 256136 mp”, propus a fi amplasat in municipiul Craiova, strada Banu Stepan, nr. 106, judetul Dolj.

Tipul deciziei posibile luate de APM Dolj poate fi emiterea sau respingerea acordului de mediu.

Raportul poate fi consultat la sediul APM Dolj din Craiova, str. Petru Rares, nr. 1, jud. Dolj in zilele de luni pana joi intre orele 800-1600 si vineri intre orele 800-1400 si la punctul de lucru Depozit ecologic pentru deseuri solide urbane si industriale asimilabile Mofleni, strada Banu Stepan, nr. 106, judetul Dolj, de luni pana vineri intre orele 800-1600.

Documentele mentionate sunt disponibile la urmatoarea adresa de internet: http://apmdj.anpm.ro, sectiunea Reglementari, Acordul de mediu si pe site-ul ECO SUD SA (ecosud.ro).

Dezbaterea publica a Raportului privind impactul asupra mediului va avea loc la sediul APMDolj, in data de 11.02.2021 incepand cu orele 1200.

Pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID19 sedinta de dezbatere publica va fi realizata in format electronic.

Publicul interesat poate transmite in scris comentarii/opinii/observatii privind documentele mentionate la sediul APM Dolj, str. Petru Rares, nr. 1. jud. Dolj, fax: 0251/419035, e-mail: office@apmdj.anpm.ro, pana la data de 11.02.2021.