POZIȚIA ECO SUD FAȚĂ DE ARTICOLELE DE PRESĂ DEFĂIMĂTOARE PRIVIND IMPORTUL DE DEȘEURI

Subscrisa ECO SUD S.A.,cu sediul în București, str. Ankara nr. 3, sector 1, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/4022/2001, CUI RO 13838255, e-mail: office@ecosud.ro, reprezentată legal prin Președintele Consiliului de Administrație Adrian Mirel Scarlat, transmite următorul drept la replică prin ca‎re aduce la cunoștință faptul că au fost publicate o serie de articole care conțin afirmații neadevărate, tendențioase, incriminatoare și de natură a prejudicia în mod grav imaginea publică a companiei.

Profitând de contextul actual, în care deșeurile reprezintă un subiect intens dezbătut în toate mijloacele de comunicare, anumite publicații au preluat un articol, apărut în ziarul Puterea, fără să facă o minimă verificare a informațiilor. La rândul său, ziarul Puterea, în mod rău intenționat și lipsit de etică prezintă fapte care induc  în eroare cititorii și autoritățile! ECO SUD devine astfel ținta unui scandal de presă  prin care i se aduc acuzații nefondate.

Dezmințim categoric orice acuzație și orice interpretare de natură să pună în discuție credibilitatea companiei Eco Sud S.A.

În urma controalelor efectuate de către autoritățile de specialitate din România la toate depozitele noastre ecologice din țară a fost dovedită corectitudinea serviciilor prestate de compania ECO SUD.

Reiteram cu această ocazie faptul că societatea noastră nu a fost implicată în activități ilegale de import de deșeuri și nu intenționează să o facă nici în viitor. Ne vom subordona în activitatea noastră viitoare deciziilor autorităților de specialitate din România.

Niciun cetățean, nicio comunitate și nicio autoritate publică nu trebuie să iși facă griji în legătură cu serviciile ecologice oferite de compania ECO SUD și orice referire și interpretare apărute în presă, privind activități ilegale, este complet neavenită.

Nutrim speranța că partenerii nostri din presă vor manifesta pe viitor rigoare și o documentare serioasă în demersul jurnalistic.

Depozitele ecologice, stațiile de sortare, compostare și platformele de transfer deținute de ECO SUD rămân cea mai sigură soluție de tratare a deșeurilor generate de populație, iar încrederea constantă de peste 20 de ani a oamenilor în profesionalismul nostru reprezintă o garanție a unui mediu de viață curat și a unui management benefic al deșeurilor.

ECO SUD este o companie care oferă calitate clienților și comunității pe care o deservește, cooperează cu autoritățile publice partenere și este lider de piață în tratarea și eliminarea deșeurilor.

ECO SUD a acordat întotdeauna o atenție deosebită protecției mediului și sănătății populației și a efectuat investiții private considerabile în acest domeniu. Deservește comunitățile și populația din România și înțelege să respecte autorizațiile de reglementare și prevederile acestora, inclusiv cele legate de stabilirea ariilor deservite prin centrele de management pe care le are în administrare.

Integritatea a guvernat toată activitatea noastră și va fi valoarea cea mai importantă pentru companie și de acum înainte.