SC ECO SUD SA cu sediul in Bucuresti, str. Ankara, nr. 3, sector 1, titulara a activitatii de “Depozite de deseuri, astfel cum sunt definite la lit. b) din anexa nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 349/2005privind depozitarea deseurilor, cu modificarile si completarile ulterioare, care primesc peste 10 tone de deseuri pe zi sau cu o capacitate totala de peste 25 000 de tone, cu exceptia depozitelor pentru deseuri inerte”, desfasurata pe amplasamentul din Bacau, str. Chimiei, nr. 20, jud. Bacau, prevazuta in anexa nr. 1 a Legii 278/2013 privind emisiile industriale la pct. 5.4, anunta publicul interesat despre organizarea sedintei de dezbatere publica a documentelor de sustinere a solicitarii autorizatiei integrate de mediu, care se va desfasura la Sala Opera din cadrul Hotelului President din Bulevadrul Ionita Sturza nr.11 Bacau, in data de 23.09.2021, ora 12°°

Informatii suplimentare privind activitatea care se supune autorizarii se pot obtine la sediul APM Bacau, str. Oituz, nr. 23, tel. 0234 512750, fax. 0234 571056, in zilele de luni-joi intre orele 8°°-16³° si vineri intre orele 8°°-14°°, precum si la urmatoarea adresa de e-mail http://apmbc.anpm.ro, reglementari.

Publicul interesat poate transmite in scris comentarii/opinii/observatii privind documentele de sustinere a solicitarii autorizatiei integrate de mediu (Raportul de amplasament, Formularul de solicitare, etc.) la sediul APM Bacau, str. Oituz, nr. 23, sau pe adresa de email http://apmbc.anpm.ro, pana la data de 21.09.2021.