Agenția pentru Producția Mediului Ilfov anunță luarea deciziei de emitere a Autorizatiei integrate de mediu nr. 25/11.12.2018 actualizate titular SC ECO SUD SA, pentru Depozitul ecologic pentru deseuri solide urbane si asimilabile Vidra, cu punctul de lucru in comuna Vidra, sat Sintesti, judetul Ilfov, pentru activitatea Depozite de deşeuri, astfel cum sunt definite la lit. b) din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea deşeurilor, cu modificările şi completările ulterioare, care primesc peste 10 tone de deşeuri pe zi sau cu o capacitate totală de peste 25.000 de tone, cu excepţia depozitelor pentru deşeuri inerte conform Legii 278/2013, Anexa 1, pct. 5.4.
Decizia a fost luată în urma examinarii documentatiei, a concluziilor autoritatilor implicate in autorizarea societatii, a consultării membrilor C.A.T. si a publicului.
Eventualele propuneri si sugestii se pot depune la APM Ilfov, Aleea Lacul Morii nr. 1, Sector 6, Bucureşti tel. 021/4301523, 021/4301402 si pe adresa de mail office@apmif.anpm.ro, pană la data de 30.07.2020.