SC ECO SUD SA cu sediul in Bucuresti, strada Ankara nr. 3, anunta depunerea solicitarii de revizuire a autorizatiei integrate de mediu pentru Depozitul Central Mavrodin judetul Teleorman, in scopul desfasurarii activitatiilor Colectarea deseurilor nepericuloase (cod CAEN – 3811), Tratarea si eliminarea deseurilor nepericuloase (cod CAEN – 3821), Recuperarea materialelor reciclabile sortate (cod CAEN – 3832), Comert cu ridicata a deseurilor si resturilor (cod CAEN – 4677) ce se incadreaza in anexa nr. 1, punctul 5.4. la Legea nr. 278/2013,  “Depozitele de deseuri, astfel cum sunt definite la lit. b) din anexa nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea deseurilor, cu modificarile şi completarile ulterioare, care primesc peste 10 tone de deseuri pe zi sau cu o capacitate totala de peste 25.000 de tone, cu exceptia depozitelor pentru deseuri inerte”.

Informatiile privind impactul potential asupra mediului a activitatii pentru care se solicita revizuirea autorizatiei integrate de mediu se pot obtine de la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Teleorman, din  municipiul  Alexandria, str. Dunării, nr.1, zilnic între orele 8.00 – 16.00 luni –  joi / 8.00- 14.00  vineri.

Observatiile, sugestiile si propunerile publicului se pot depune in scris la sediul A.P.M. Teleorman in termen de 30 zile de la data depunerii solicitarii.