Pentru o viata mai curata!

SERVICII

Eco Sud gestioneaza 6 statii de sortare a deseurilor, 4 statii de compostare, 3 platforme de transfer si 6 depozite ecologice:

  • Depozitul Ecologic de Deseuri Solide Urbane si Industriale Asimilabile Vidra, care deserveste Municipiul Bucuresti si localitatile invecinate;
  • Depozitul Conform Judetean Mofleni, care deserveste Municipiul Craiova si judetul Dolj;
  • Depozitul Central de la Mavrodin pentru sortarea, compostarea, tratarea si depozitarea deseurilor municipale solide, care deserveste judetul Teleorman;
  • Centrul de Management Integrat al Deseurilor Fratesti cu activitati de depozitare si sortare, care deserveste judetul Giurgiu;
  • Sistemul Integrat de Management al Deseurilor Solide cu activitati de depozitare, transfer si sortare, care deserveste judetul Bacau;
  • Depozitul de Deseuri nepericuloase Girov cu activitati de tartare, eliminare deseuri nepericuloase si transfer, care deseveste judetul Neamt.

Zona de depozitare
Depozitele se dezvolta etapizat in functie de cerintele de depozitare, precum si de cantitatile de deseuri furnizate. Zona de depozitare este zona destinata stocarii deseurilor, compartimentarea facandu-se in celule. Pe masura umplerii compartimentelor depozitului, acestea vor fi inchise conform legislatiei in vigoare…

Capacitatea de depozitare a deseurilor insumeaza 30 de milioane de metri cubi, iar suprafata totala ajunge la 1.727.000 metri patrati in cele 6 localitati, unde sunt tratate zilnic aproximativ 3 milioane kilograme de deseuri.
Sistem impermeabilizare celule
Sistemul de impermeabilizare al celulelor de depozitare a deseurilor este proiectat astfel:
Strat argila compactata, g = 0,50 m, permeabilitate < 10-9 m/s
Strat geomembrana, g = 2mm- 2,5 mm
Strat geotextil, m = 1000 g/mp – 2000 g/mp
Tuburi de dren din HDPE pentru colectarea si transportul levigatului
Filtru mineral – pietris sort 16/30, in jurul tuburilor de dren