Anunt public privind decizia etapei de încadrare

 

   SC ECO SUD SA , titular al proiectului “Construire platforma betonata acoperita-instalatie tratare mecanica; construire platforma betonata acoperita- instalatie biouscare/biostabilizare”, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de încadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Ilfov, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Construire platforma betonata acoperita-instalatie tratare mecanica; construire platforma betonata acoperita- instalatie biouscare/biostabilizare”, propus a fi amplasat în comuna Vidra, sat Vidra, sola (tarla) 64, parcela 55/3/7, 55/3/8, 64/3/4, 64/3/5, nr. cad. 1598, 2969, 553, 554; parcela 55/3/9, 55/3/8, 64/3/5, 64/3/6, nr. cad. 245/1, 554, 700, 2969, judetul Ilfov.
Proiectul deciziei de încadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Ilfov din Bucuresti, Aleea Lacul Morii nr. 1, sector 6, în zilele de luni – vineri,, între orele 9 – 12,  precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmif.anpm.ro.

  1. Publicul interesat poate înainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.