Anunt public privind decizia etapei de incadrare

ECO SUD SA, titular al proiectului “Construirea celulelor 7, 8, 9, 10 cu Sc totala=256136 mp”, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Dolj, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Construirea celulelor 7, 8, 9, 10 cu Sc totala=256136 mp”, propus a fi amplasat in strada Banu Stepan, nr. 106, judetul Dolj.
Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Dolj, din Craiova, str. Petru Rares nr. 1, jud. Dolj, in zilele de luni-joi, intre orele 8,00-16,00 si vineri intre orele 8,00-14,00 precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmdj.anpm.ro.
Publicul interesat poate inainta comentarii /observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a APM Dolj.
Publicul interesat poate depune propuneri in ceea ce priveste continutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul APM Dolj, in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a APM Dolj.”