ECO SUD S.A., persoană juridică romana, având sediul social în București, str. Ankara, nr. 3, sector 1, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București, sub nr. J40/4022/2001, CUI RO 13838255, reprezentată prin Director General – Adrian-Mirel Scarlat, în calitate de operator al Depozitului Ecologic Vidra pentru deșeuri urbane solide și industrial asimilabile (denumit în continuare “Depozitul Ecologic Vidra”), în cadrul căruia desfășoară următoarele activități:

-Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase-cod CAEN 3821;

-Recuperarea materialelor reciclabile sortate-cod CAEN 3832;

-Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor-cod CAEN 4677, 

Și a cărui activitate este supusă reglementărilor prevăzute de punctul 5.4. din Anexa 1 la Legea 278/2013 coroborate cu prevederile lit. b) din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea deşeurilor,

                    AVÂND ÎN VEDERE:

 

  • Anunțul publicat la data de 02.03.2020 în ziarul Romania Libera, respectiv pe site-ul A.P.M. Ilfov, prin care se anunța organizarea dezbaterii publice cu privire la documentele de susținere a solicitării de revizuire a Autorizației Integrate de mediu nr. 25/2018 deținute de Eco Sud S.A, în data de 02.04.2020,  ora 16:00, la sediul A.P.M Ilfov;
  • Contextul pandemiei cu virusul SARS-COV-19, respectiv măsurile de igienă și distanțare socială comunicate de autorități în vederea combaterii și prevenirii transmiterii virusului în rândul populației;
  • Prevederile art. 50 din  Decretul Președintelui României nr. 195/2020, prin care se instituie starea de urgență, conform cărora: “Pe durata stării de urgență, autoritățile administrației publice centrale și locale vor lua măsuri pentru organizarea activității astfel încât să fie evitat, pe cât posibil, contactul direct între persoane,inclusiv prin utilizarea mijloacelor electronice de comunicare”
  • Prevederile art. 51 din  Decretul Președintelui României nr. 195/2020, prin care se instituie starea de urgență, conform cărora “Autoritățile și instituțiile publice stabilesc măsurile care se impun pentru asigurarea desfășurării optime a activității, cu respectarea regulilor de disciplină sanitară stabilite de autoritățile cu atribuții în domeniu, inclusiv prin hotărârile Comitetului Național privind Situațiile Speciale de Urgență, urmărind cu prioritate asigurarea prevenției și reducerea riscului de îmbolnăvire.”;
  • Prevederile art. 3, alin. 1 din Ordonanța Militară nr. 2/21.03.2020, publicată în M.of. 232/21.03.2020, prin care se recomandă părăsirea domiciliului strict pentru situațiile prevăzute la art. 4 din același act normativ (respectiv pentru deplasarea la serviciu, aprovizionarea cu alimente/medicamente și/sau asistență medicală, scurte deplasări pentru activități fizice/nevoile animalelor de companie), precum și evitarea formării de grupuri mai mari de 3 persoane, 
  • Prevederile art. 50, alin. 1 din Ordinul 818/2003, privind procedura de emitere a autorizației integrate de mediu, conform cărora: “Publicul are dreptul să prezinte în scris sau verbal comentariile asupra solicitării de obţinere a autorizaţiei integrate de mediu, în termen de 30 de zile de la depunerea solicitării.”, respectiv prevederile art. 50, alin. 2 din același act normativ, conform cărora “comentariile justificate ale publicului pot fi depuse/trimise în scris la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului sau pot fi transmise prin poştă electronică
  • Prevederile art. 50, alin. 3 din Ordinul 818/2013, conform cărora “Autoritatea competentă pentru protecţia mediului transmite în scris titularului de activitate/operatorului observaţiile primite din partea publicului şi le afişează pe site-ul propriu în termen de 5 zile de la termenul specificat la alin. 1.”
  • Prevederile art. 24, alin. 2 din Legea 278/2013, privind emisiile industriale, coroborate cu prevederile punctului 5, din Anexa 4 la Legea 278/2013, conform cărora participarea publicului interesat la procedurile de emitere a autorizațiilor integrate de mediu se poate realiza și prin depunerea de în scris de opinii cu privire la documentația de susținere a solicitării de emitere a autorizației, 
  • Anunțul publicat pe site-ul A.P.M. Ilfov, prin care se anunța că începând cu data de 18.03.2020 instituția a decis suspendarea activității cu publicul, pe o perioadă de 30 de zile în considerarea prevederilor Decretului nr. 195/2020, cu recomandarea utilizării mijloacelor electronice de comunicare și menținerea acestor mijloace de comunicare;
  1. h) Dezideratul asigurării principiilor prevăzute de art. 3 din Legea nr. 101/2006, dintre care al asigurarii calităţii şi continuităţii serviciului transparenţei, precum și al consultării şi antrenării în decizii a cetăţenilor, respectiv a publicului interesat în procedura de revizuire a Autorizației Integrate de mediu nr. 25/2018 deținute de Eco Sud S.A.;

Anunțăm prin prezenta că informarea și consultarea  publicului interesat cu privire la procedura de actualizare a autorizației integrate de mediu  solicitate de Eco Sud S.A., se va realiza prin mijloace electronice, documentația ce însoțește solicitarea de actualizare a autorizației integrate de mediu fiind publicată pe site-ul A.P.M Ilfov, secțiunea www.anpm.ro/web/apm-ilfov/documentatii-procedura-autorizare
        Publicul interesat este invitat să transmită prin poștă și/sau poștă electronică eventualele opinii/comentarii cu privire la documentatia supusa dezbaterii publice, in scopul actualizarii autorizatiei  integrate de mediu nr .25/2018

 

Mentionam ca vor fi luate in considerare toate comentariile/observatiile publicului care vor fi transmise pana la data de 02.04.2020, in format electronic la adresa de e-mail office@apmif.anpm.ro sau prin posta, la adresa Agentia pentru Protectia Mediului Ilfov, str. Aleea Lacul Morii nr. 1, sector 6, cod postal 060841, Bucuresti.

Pentru observatii se poate accesa link-ul: http://apmif.anpm.ro