ECO SUD SA, titular al proiectului “Inchiderea depozitului de deseuri solide urbane si industriale asimilabile Mofleni celulelel C1-C5” anunta publicul interest asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Dolj in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Inchiderea depozitului de deseuri solide urbane si industriale asimilabile Mofleni celulelel C1-C5”, propus a fi amplasat in municipiul Craiova, str. Banu Stepan, nr. 106, judetul Dolj.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate pe site-ul APM Dolj la urmatoarea adresa de internet www.apmdj.anpm.ro.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a APM Dolj.